Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s.

"Kulturou měníme svět"

Chystané akce


Jaké jsou naše prioritní aktivity

První aktivita

Mezinárodní den Romů

Mezinárodní den Romů je základním prvkem romské kultury. Snažíme se o jeho uznání mezi majoritní společností, ale také o plnohodnotné přijetí mezi Romy.

Druhá aktivita

Porajmos-Holocaust

Uctění památky romských obětí holocaustu musí být součástí české společnosti. 

Třetí aktivita

Osvětuji, osvětuješ, osvětujeme ...

Nedílnou součástí aktivizace Romů prostřednictvím kultury je také organizování seminářů zaměřených na aktivizaci a zmocňování romské komunity. Důležité je zvyšování informovanosti o aktuálních a palčivých problémech, ale také o romské kultuře.